Tomatin 1982 Cask Strength – Whisky hảo hạng

Tomatin 1982 Cask Strength là loại rượu whisky hảo hạng và chỉ sản xuất số lượng có hạn. Rượu có mùi hương thoảng của hoa hồi, là trà  Darjeeling, bánh Pie và bạc hà.