Vodka Danziger Goldwasser 22 Karat Gold Flakes

Original Danziger Goldwasser (Gold Water Gdansk) lần đầu tiên được tạo ra năm 1598 tại thành phố Gdansk và xếp hạng là rượu yêu thích của các huyền thoại Sa hoàng Nga Peter và Catherine Đại đế. Loại rượu này nhanh chóng lan rộng quốc tế và  một loại rượu yêu thích của giới thượng lưu đến ngày nay.