Celebration LXXIV Primitivo Maduria DOP

Các chuyên gia và người tiêu dùng rượu vang đã đánh giá và bình chọn top 100 cho chai vang Celebration LXXIV Primitivo Maduria DOP. Đây là chai rượu vang ngon nhất theo Wine Spectator, một trang web có uy tín về rượu vang trên thê giới.