Collezione Cinquanta Vino Rosso d’Italia

Collezione Cinquanta Vino Rosso d'Italia sử dụng giống nho đỏ đặc trưng của vùng Salento, được trồng ở độ cao khoảng 100 mét so với mực nước biển. Đất trồng nho là đất sét xen lẫn với các loại đá. Nhiệt độ mùa hè ở mức trung bình đôi lúc khá cao và được tưới đầy đủ