Tag - máy rót rượu vang

Cỗ máy tự rót rượu vang giá 25.000 bảng Anh

Nhà đấu giá Christie tuyên bố sẽ giới thiệu một cỗ máy tự rót rượu vang nằm trong bộ sưu tập “Những Vật phẩm Dị thường”của hãng. Christie dự kiến đặt các mức giá từ 15.000  đến  25.000 Bảng Anh  để tạo sự hấp dẫn về giá nhằm thu hút người mua sẵn sàng bỏ tiền  cho tác phẩm hiếm có  đặc biệt này. Cỗ  máy  được thiết kế và lắp ráp bằng khoảng 300 mảnh kim loại phế liệu, bao gồm các linh kiện hiếm có như đạn súng thần công và lò [...]

Xem thêm...