Tinazzi


Tinazzi Casa Vitivinicola là người sáng lập hãng rượu vào cuối thập niên 1960 ở Cavaion Veronese Italia, một phần vùng đất của Hồ Garda. Các loại rượu vang của Cantine Tinazzi đang được bán tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.