Rượu vang Ý

Ý là quốc gia sản xuất rượu vang lâu đời nhất trên thế giới  với nhiều loại rượu vang hảo hạng,  được xuất khẩu đi khắp năm châu. Ý xếp thứ năm trong danh sách tiêu thụ rượu vang,  khoảng 42 lít/ người một năm. Nho được trồng ở hầu hết các khu vực của đất nước với hơn một triệu vườn nho.